10 zasad logicznego myślenia i merytorycznej dyskusji ( Czytaj_zrodlo )

@TakoRzeczePanKapusta: Wydaje się, że zdanie w tekście jest poprawne. Wywód logiczny w zdaniu opiera się na założeniu, że skoro wszystkie kruki są czarne, to jeśli ptak (kruk jest ptakiem) nie jest czarny, nie może być krukiem. Przyjęcie takiego założenia może być błędne bo, nie wiemy czy kruk nie został przefarbowany i jest krukiem, mimo że nie jest czarny.