„Musimy was opiłować z przywilejów” powiedział Nitras o katolikach. Fala… ( arkadiusz-kowalewski )

@wojciechka1: Ja bym do opodatkowania datków na kościół ręki nie przyłożył, mimo że mi się to podoba. @genburson: Nie mówię o opodatkowaniu datków, ale o tym, że kościół mógłby funkcjonować jak NGO, gdzie każdy zatrudniony dostaje wypłatę i od tego odprowadzane są podatki, tak samo jak muszą to robić inne …