30-proc. próg zdawalności dla przedmiotów rozszerzonych. Matura będzie… ( HaHard )

@zly_wuj: bo posiadanie kompleksów z powodu wyksztalcenia podstawowego jest dziwne