Aktywistka LGBT przeszkadzała ludziom w modlitwie. Finał tej historii jest… ( PanKtos1 )

@TenXen47: Czy ty na głowę upadłeś? Chcesz się tak dać państwu podporządkować żeby prosić się o to czy możesz z kimś zawrzeć związek? XD
Przecież to jest w pierwszym pkt do likwidacji ( ͡° ͜ʖ ͡°)