Archeolodzy odkryli na Warmii ozdoby wykonane 3,5 tys. lat temu w Egipcie ( infoodboga )

@Reiter: Jeśli przez powstanie Egiptu rozumiesz zjednoczenie powstanie zjednoczonego królestwa rozciągającego się od I nilowej katarakty po wybrzeże Morza Śródziemnego – co tradycja egipska przypisuje Menesowi, identyfikowanemu zazwyczaj z Narmerem bądź jego następcą Aha – to proponowano rózne daty od 3500 p.n.e. do 2950 p.n.e, ale ostatnie badanie radiowęglowe przedmiotów z grobów I dynastii sugerują datę ok. 3150 p.n.e. Oczywiście są różne hipotezy, jakoby zjednoczenie Egiptu przez Menesa (Narmera/Aha) było tylko przywróceniem wcześniej zerwanej uni, ale twardych dowodów na to brakuje przynajmniej narazie. Co do bogactw naturalnych – to co wymieniłeś potwierdza to co napisałem, jedyne bogactwa naturalne to głównie wszelkiej maści twarde kamienie, po inne zasoby (miedź, drewno, złoto, kamienie szlachetne) trzeba było wyprawiać się gdzie indziej, na Synaj, do Palestyny czy Nubii, co poniekąd determinowało ekspansywną politykę władców Egiptu, począwszy od predynastycznyhc, a kończąc na Ptolemeuszach. Co do genezy piramid – w sumie ich powstanie było naturalną konsekwencją rozwoju pochówków królewskich. Groby pierwszych faraonów władających nad zjednoczonym Egiptem (I i II) mają postać podziemnej komory grzebalnej z płaskim wzniesieniem widocznym nad ziemią, przypominającym trochę kształtem ławki przed wejściami tradycyjnych egipskich domów (stąd też okresla się je miano mastab, czyli po arabsku po prostu „ławek”). Przejście od takiej formy grobowca do piramidy schodkowej jest po prostu logicznym następstwem. Zaś przejscie od piramidy schodkowej do piramidy w kształcie ostrosłupa to raczej efekt koncepcji teologicznych – według jednej z egipskich koncepcji, zmarły król wstępuje po promieniu słonecznym do nieba, gdzie łączy się z gwiazdami stałymi. Tradycja przypisuje wybudowanie pierwszej piramidy – schodkowej z Sakkary – Imhotepowi, który po śmierci został ubóstwiony i oddawano mu cześć jeszcze w okresie rzymskim.