Białystok. Lekarze z SOR-u szpitala klinicznego złożyli wypowiedzenia. ( Neubert )

@m00n

Wskażesz mi kraj, w którym tak to działa i wolny rynek spowodował nagły spadek cen za usługi medyczne?:)