Bodnar: MZ jest niepocieszone, bo wymusza się badania nad amantadyną na siłę ( 6bdsz )

skoro trwają próby kliniczne to nie taka daleka od in vitro.

@SpasticInk: #shitwykopsays