Czego chcą kobiety? Coraz więcej. Siedem grzechów głównych ( wardenga )

Beka z wykopowej mizoginii.