Deutsche Welle porównuje sytuację w Malmo do Bagdadu. ( milewiczwaldek )

@gold3nn: kult pracy, kult jednostki, państwo jako organ nadzorujący, rozdmuchany socjal. Pisać dalej ?