Dwa razy odsyłali ją ze szpitala. Dziecko urodziło się martwe ( darosoldier )

Prawda jest taka, że na SORze im bardziej jesteś agresywny i wulgarny tym szybciej chcą się ciebie pozbyć. I najważniejsze – odmowa badania? Nie wychodzisz dopóki lekarz nie wypisze ci papieru, że odmawia leczenia bo coś tam. Jeżeli będzie straszył policją? Czekasz na przyjazd policji, a następnie dzwonisz do Okręgowej Izby Lekarskiej. Już kiedyś się rozpisywałem na ten temat – mówie to z doświadczenia, mam na karku wygraną sprawę z lekarzem, który odmówił przyjęcia umierającej osoby do karetki z informacją, że to „nerwoból”. Idiota podpisał papier, a co za tym idzie przyznał sie do winy. Nerwoból okazał się zawałem serca. Lekarz już nie jest lekarzem, jest też biedniejszy o dość grubą kwotę. Walczcie o swoje, nie bądźcie p$@?ami, lekarz jest dla was, a nie wy dla lekarza.

Zgodnie z art. 38 u.z.l. – lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki. Przepis ten uprawnia każdego lekarza – bez względu na rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, miejsce wykonywania pracy i przyczyny – do niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia pacjenta. W przypadku odstąpienia od leczenia, lekarz ma obowiązek dostatecznie wcześnie uprzedzić o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego i wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym.

W przypadku odstąpienia od leczenia lekarz ma obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji pacjenta. Uzasadnienie powinno określać, jakie są przyczyny odmowy leczenia pacjenta i wskazać pobudki, które kierowały lekarzem.