Działacze Konfederacji pomogą osobom objętym kwarantanną dostarczając zakupy ( wojtas_mks )

@CipakKrulRzycia: geje mają ejds.