Episkopat Polski wzywa Polaków, by „nie gromadzili sobie skarbów na ziemi” ( rafal-kraska )

Bo sami mają już królestwo na tej Ziemi, ale im mało.