Fora internetowe, które „żyją” do dnia dzisiejszego ( Zwyczajna2019 )

@januszchicago: na chleb wołałeś wtedy peb