Gdańska „Nauta” woduje ostatnią jednostkę pływającą ( neutronius )

@robert5502: a są te zamówienia