Greta Thunberg: Kryzys klimatyczny stworzył patriarchalizm ( tombeczka )

Wręcz ograniczam doplyw wszelkiej informacji do niezbędnego minimum

@muchabzz: Widać.