Idą na pokaz garnków, wychodzą z kredytami (UWAGA TVN) ( adek_sggw )

@cierpkiezale:

Art. 286

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Wprowadzanie w błąd osób starszych, wykorzystując ich ułomności może zostać uznane za doprowadzanie do niekorzystnego rozporządzenia własnym majątkiem.

Mój dziadek „zafundował” rodzinie takie atrakcje. Ma powiedziane, że nie może sam wychodzić z domu, ale oczywiście olewa to. Jednego dnia wyszedł i nie było go długo. Mama szukała go po całym mieście. W końcu wróciła do jego mieszkania gdzie zastała go podpisującego umowę na garnki za 11k PLN. Gość od garnków przywiózł dziadka po pokazie do domu i stał nad nim pokazując gdzie ma podpisać.