ING: Polska ma mało pieniędzy na walkę z gospodarczymi skutkami koronawirusa ( 300GOSPODARKA )

@typeson: zacznie się to, co powinno stać się już bardzo dawno temu – reformy pod rozwój gospodarczy. Innego wyjścia nie ma, bo już przy obecnym budżecie mamy dług w relacji do PKB 2,7%, gdzie UE pozwala n 3%. Pierwszymi cięciami, będzie na bank 500+.