„Jakbyś na kamień najechał”. Pierwszego samobójcy nie zapomną już nigdy ( Benize )

@Akirra: Najlepiej kara dla osóby która wnioskuje o taką karę i z tej kary opłacane są ofiary