Kończą się nam miejsca w szpitalach ( alterego )

@wyindywidualizowanyentuzjasta: Dobrze się czujesz?