Lewica chce zmian w sprawie definicji gwałtu ( lukenzi )

@arizona5077: Przecież część chore przepisy, których chce lewica, PiS już wprowadził. Masz przykład z prawem gdzie policjant będzie miał prawo wyrzucić cię z domu, na bazie oskarżeń o przemoc domową. Domniemanie niewinności przestaje istnieć, pomijam że już sądy w sprawach o opiekę uwzględniały postępowania tak jakbyś był winny. Jeśli kobieta oskarżyła cię o przemoc domową, to sąd w sprawie o opiece nad dziećmi brał to pod uwagę, oczywiście gdy zostałeś uniewinniony to już dla sądu żadnego znaczenia nie miało.