Marian Kowalski jako ekspert do spraw konstytucji – to nie żart ( Zuldzin )

@karer: To Marian Kowalski, wybitny jurysta.