Marta Lempart prowadząc różne biznesy popadała w konflikt z prawem ( Martin999 )

@nietolerancja: o kuźwa. Aż rodzinę obudziłem rechotem ( ͡° ͜ʖ ͡°)