Masz nieruchomość? Cicha podwyżka w 2021 roku ( MoneyPL )

@fonderal: Progi podatkowe ustala rząd, podatek od nieruchomości samorząd. Ale z punktu widzenia obywatela nie sposób się nie zgodzić.