Mężczyzna zapala się w windzie ( starnak )

@Unifokalizacja: Tak, bo jak wiadomo tlenek węgla widać z daleka ;-).