Model komputerowy oblodzenia rurki Pitota ( Bogdan191 )

Ciekawa metoda pomiaru prędkości, wykorzystując równanie Bernoulliego 🙂