Naloty policji i rozbicie grupy Sparks wywołało zapaść na scenie piratów… ( jestemjakijestem1212 )

@wykopek_666: Here we go again