Nowy Ład: PIT wzrośnie realnie z 17 do 26 i z 32 do 41 procent? ( Ludzikowo )

@YogiYogi ja pamiętam, kto mówił, że „to nie są ludzie, to jest ideologia!”