Pankracy – „Cztery Łapy”. Tamtych czasów i tego nie zabierze nam nikt ( Varin )

@postacie: To tzw. „ł sceniczne”(spółgłoska półotwarta boczna dziąsłowa welaryzowana), każdy przedwojenny szanujący się aktor ćwiczył wymowę tej głoski, by brzmieć szlachetnie, a nie jak jakiś chłop.

Dobry przykład to Eugeniusz Bodo, urodzony w Szwajcarii pół Szwajcar, pół Polak (matka z Mazowsza) nie mający z Kresami nic wspólnego.