Pierwsza kobieta, magister, a następnie doktor informatyki to… ( fiziaa )

…Mary Kenneth Keller – katolicka zakonnica, a nie wojująca lewicowa feministka. Zdobyła też magisterium z fizyki i matematyki.

@fiziaa: I co w związku z tym? Ten fakt ma służyć jakiejś tezie czy po prostu dzielisz się ciekawostką?