Policja zatrzymuje starą babcie ( Flapjadzek )

Pałką dziewczynę…