Polki, które ratowały Żydów w czasie IIWŚ i przeprowadziły się do Izraela, były ( tenex )

To szczególna odmiana rasizmu, żymskość.