Polska na drugim miejscu pod względem wzrostu gospodarczego ( ObserwatorGospodarczy )

Może lepiej napisać o ile mld euro wzrosło PKB Francji a ile Polski. Wtedy wyjdzie, że mamy jednak mniejszy wzrost niż te państwa, które mamy dogonić.