Polska reprezentacja to TRAGEDIA. Poziom San Marino. Brzęczek/Boniek odejdźcie!! ( Kruszyn99 )

@Rozszczep: to też patalachy