Polski rząd chce zastąpić Konwencję Stambulską. ( Kempes )

@heavenshill: muzulmanie i prawosławni też tak mają.