Poniżani i zamykani w izolatkach? ( DCMBS )

@KawaJimmiego: przy próbie samobójstwa bardzo łatwo ubezwłasnowolnić. Ogólnie jak masz rodzinę poj***ną to bardzo łatwo mogą ubezwłasnowolnić.

Także nękanie ze strony patologicznej rodziny + innych patologicznych ludzi w świetle prawa jest bardzo dobre i słuszne ( ͡° ͜ʖ ͡°)