Poza Unią węgiel ma się świetnie. Za chwilę pokaże się nowy duży gracz na rynku. ( Zegarmistrz_Swiatla )

@rebel101: No i jest reszta uprzemysłowionego świata np. w USA wydobycie leci na łeb nieprzerwanie od 2008 i w 2019 węgiel stanowił już mniej niż 20% miksu energetycznego USA, kolejne stany oraz rząd federalny nie przewidują miejsca na dalsze wydobycie węgla w następnych 10-20 latach.