Prezes sądu odwołał delegację sędziego Juszczyszyna. Jest zawiadomienie do… ( pragmatyczny_romantyk )

Nie po to PiS reformuje Sądy, żeby ktoś sprawdzał uczciwość wyboru tzw. Nowych sędziów do KRS. 😉