Pseudopatriotyzm ( wojna_idei )

@lewackiantypatriota: Jak pokazuje matematyka, procentowo okrada mnie w dużo mniejszym stopniu a na pewno dba o to, żebym nie musiał zaglądać do pustej lodówki jak miało to miejsce w Polsce plus system i mentalność jest ustawiony tak, że promuje pro-aktywnych.

Co do Konfederacji – nie myślałeś nigdy, że ludzie na nich głosowali przede wszystkim w nadziei na systematyczne dostawy dobrych memów przez najbliższe lata ?