Restauracyjny boom. „Telefon zaczął dzwonić jeszcze w trakcie konferencji” ( MoneyPL )

@Baleburg: bo?