Są 4 pewne rzeczy na świecie [FILOZUJ #2] ( LukaszLamza )

_A dzisiaj znowu łazimy po lesie i filozujemy_

– „filozujemy”. Nie ma żartów z filozofią, moja ty Pietrowna Zofio. ( ͡° ͜ʖ ͡°)