Strajk Kobiet żąda 150 mld zł więcej w tydzień na służbę zdrowia ( rafpal )

@MehowM: najlepsze jest „zaradzenie katastrofie klimatycznej” ( ͡° ͜ʖ ͡°)