Strzembosz: Dalsze działanie Izby Dyscyplinarnej jest działaniem przestępczym ( przeciwko78 )

@El_Polaco: