Szwecja: Przez dziesięciolecia żył odizolowany przez matkę od świata ( Szewczenko )

@JestemPrzegrany: jak możesz porównywać jego życie do przegrywów
Kiedy taki przegryw ma wybór jak chce żyć, czasami mocno utrudniony, ale jednak ma prawo do decydowania gdzie chce pracować, z kim chce przebywać, co chce dziś robić
No w ogóle jest to nieporównywalne xd