Te zdjęcia zakończyły pracę dzieci w USA ( starnak )

Przyczyniły się, a nie zakończyły, oprócz Hinesa, trzeba pamiętać o wprowadzeniu obowiązkowej edukacji.

W 1900, 34 stany miały obowiązkową edukację, w 1910, 72% dzieci chodziło do szkoły, w 1918, każdy stan wymagał ukończenia podstawówki.