To Brytyjczyk a nie Gagarin mógł być pierwszym człowiekiem w kosmosie ( yolantarutowicz )

Gagarin nie był pierwszy w kosmosie, tylko jako pierwszy wrócił na ziemię żywy