Tymczasem w Paryżu:Pełne kawiarnie, tłum w centrach handlowych. Paniki nie widać ( maja93 )

Teraz to odważni. A jak znamy ich z historii to pierwsi białe flagi wywieszą.