VPlayer — dinozaur wśród polskich playerów ( sventevith )

@Pederastozaur: ehh napiprojekt, dalej jestem w top uploaderów napisów i poprawionych wersji, mimo że nie używam tego już od lat xD