Wyciekają dane klientów Virgin Mobile ( piotredarew )

@Gleba_kurfa_Rutkowski_Patrol no wiem ale chyba później przed sądem łatwiej taką umowę unieważnić jak numer dowodu będzie nieprawidłowy