Wyrok sądu w sprawie wyborów kopertowych. Premier dwukrotnie złamał konstytucję ( tyrman )

@Eruadwainon: oczywiście, że zadne bo aby premiera postawić przed trybunał to trzeba 3/5 głosów w parlamencie. Nasz ustrój jest taki piękny.