wysypka(?) ( mysteriousvillain )

Lekarz pierwszego kontaktu – później Cię kieruje dalej. Nie dziękuj.